Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η τήρηση του απορρήτου είναι σημαντικό για τη Voltalia SA, και δεσμευόμαστε να χειριζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, των αρχών του δικαίου και με διαφάνεια.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές προστασίας απορρήτου του Ομίλου Voltalia και των θυγατρικών του όσον αφορά στη συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τους ιστότοπους, τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, τις επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα (ηλεκτρονικά) έντυπά.

Εισαγωγή

Παραθέτουμε κατωτέρω το σύνολο της πολιτικής απορρήτου μας (“η Πολιτική”) σύμφωνα με τις επιταγές του συνόλου των κανονισμών περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (“ο ΓΚΠΔ”), καθώς και κάθε νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί  κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

 

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” που χρησιμοποιούνται στο παρόν αναφέρονται στον Όμιλο Voltalia και τις θυγατρικές του, ενώ οι όροι “εσείς”, “σας” και “(δικό/ά) σας” αναφέρονται στον Χρήστη της Ιστοσελίδας.

 

Με την παρούσα πολιτική η Voltalia δεσμεύεται:

 

 1. Να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και τις επιλογές σας.

 

 1. Να διασφαλίζει ότι τα θέματα που αφορούν στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα της ενσωματώνονται στην δραστηριότητά της.

 

 1. Να επιλέγει συνεργάτες που μοιράζονται τις αξίες μας.

 

 1. Να σέβεται τα δικαιώματά σας και να προσπαθεί να ικανοποιεί τα αιτήματα σας στο μέτρο του δυνατού.

 

Η Voltalia παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής

Η παρούσα πολιτική παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

 

 • Το είδος των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέξει ο Όμιλος Voltalia σχετικά με το πρόσωπό σας (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας σας),
 • Τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα,
 • Τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. προς συμμόρφωση με το νόμο, για σκοπούς μάρκετινγκ με τη συγκατάθεσή σας),
 • τα δικαιώματα και τις επιλογές σας όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα,

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η Voltalia και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@Voltalia.com

Στο πλαίσιο αυτό, η Voltalia είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των σκοπών και των μέσων επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Η Voltalia δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται, να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους εν αγνοία του Χρήστη και να σέβεται τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα αυτά.

Επιπλέον, η Voltalia αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Χρήστη σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογες διαδικασίες, δαπάνες και ενέργειες για τον Χρήστη.

Εάν η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα ή η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη τεθεί σε κίνδυνο, η Voltalia αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Χρήστη με κάθε μέσο.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Voltalia

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο- ως ταυτοποιήσιμο πρόσωπο νοείται εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με βάση έναν αριθμό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν στη φυσική, φυσιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

 

Η Voltalia επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 

 • Προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, επώνυμο, φύλο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
 • Πληροφορίες σχετικά με το προφίλ, όπως Αναγνωριστικό Χρήστη, κωδικός σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης, εικόνα προφίλ, πανεπιστήμιο, πτυχίο, πιστοποίηση και μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει, τύπος οργανισμού (εταιρεία, σχολείο κ.λπ.), όνομα, μέγεθος, τμήμα, κλάδος
 • Πληροφορίες συναλλαγών, όπως πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας και αριθμός φορολογικού μητρώου

Σημειώστε ότι ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

 

άμεσα:

 

 • Όταν επικοινωνείτε με τη Voltalia μέσω του ιστότοπου, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικού δελτίου
 • Όταν συμπληρώνετε τα πεδία στην ενότητα καριέρας (“Καριέρα”)

 

ή έμμεσα:

 • Όταν η Voltalia συλλέγει δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies για να λάβει πληροφορίες που χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, τα οποία δεν παρακολουθούν την περιήγησή σας σε άλλους ιστότοπους ή για ακριβέστερα δεδομένα τοποθεσίας από πληροφορίες χώρας μόνο για τον προσδιορισμό της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης.

 

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn, το Instagram, το Twitter, το Facebook και το YouTube. Η Voltalia δεν φέρει καμία, άμεση ή έμμεση, ευθύνη για τα δεδομένα που συλλέγουν.

 

Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και προστασίας δεδομένων.

Χρήση των cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ενός επισκέπτη όταν αυτός επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Αποδίδονται τυχαία σε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που αποτελούν ένα είδος αναγνώρισης του επισκέπτη, επιτρέποντας στον διαχειριστή του ιστότοπου να γνωρίζει ότι ο επισκέπτης αυτός έχει ήδη πλοηγηθεί στον ιστότοπο και να παρακολουθεί το ποσοστό συχνότητας των επισκέψεών του καθώς και τις προτιμήσεις του.

 

Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας κρατήσουν συνδεδεμένο, να θυμούνται τις προτιμήσεις σας και να σας παρέχουν σχετικές πληροφορίες για τον ιστότοπο.

 

Η Voltalia χρησιμοποιεί cookies σε αυτόν τον ιστότοπο. Για να ενημερωθείτε σχετικά, συμβουλευτείτε την πολιτική για τα cookies (“Πολιτική για τα cookies”).

Γιατίη Voltalia επεξεργάζεται τα δεδομένα σας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η Voltalia βασίζεται σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

 • Ο Χρήστης έχει συναινέσει ρητά στην επεξεργασία,
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση μιας σύμβασης και την προ-συμβατική επισταμένη έρευνα,
 • Η επεξεργασία ανταποκρίνεται σε νομική υποχρέωση,
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Voltalia, όπως η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, η λειτουργία και η βελτιστοποίηση του ιστότοπου, η διαχείριση του λογαριασμού του Χρήστη και για την ηλεκτρονική υποστήριξη, η επεξεργασία των αιτημάτων του Χρήστη μέσω του εντύπου επικοινωνίας, στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημερωτικά δελτία και νέα σχετικά με την επιχείρησή μας, ηλεκτρονικές εκστρατείες, ακόλουθες επαφές μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποστήριξη μετά την πώληση.

Ασφάλεια δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και κατά συνέπεια έχουν αποκτηθεί,, έχουν ως τελικό αποδέκτη την Voltalia  υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Διασφαλίζουμε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

 

Διατηρούμε εύλογα πρότυπα φυσικής, τεχνικής και διοικητικής ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση, καταστροφή ή βλάβη.

 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Voltalia για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Voltalia δεν μπορεί να εγγυηθεί το αλάθητο αυτής της προστασίας από τυχόν διαρροή δεδομένων λόγω των κινδύνων που συνδέονται με το Διαδίκτυο.

 

Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και των πληροφοριών του λογαριασμού σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να φροντίζετε να αποσυνδέεστε όταν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή.

 

Αποδέκτης δεδομένων και διαβίβαση σε τρίτους

 

Η Voltalia μπορεί να κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε υπαλλήλους του Ομίλου ή/και σε δεόντως εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών και υπεργολάβους, για παράδειγμα υπεργολάβους που συμμετέχουν σε κάποια διαδικασία εγγραφής ή/και κατά τη διάρκεια κάποιας εμπορικής σχέσης.

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα κοινοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

 

Με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες μας, οι οποίοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς, για εμπορικούς σκοπούς ή/και για απευθείας διαφήμιση.

 

Τέλος, η Voltalia ενδέχεται επίσης να είναι νομικά ή νομικά υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις αρμόδιες αρχές, και δη σε περίπτωση νομικής διαφοράς ή εντολής από δημόσια αρχή.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

 

 • Όσον αφορά στα δεδομένα που κοινοποιούνται στις ενότητες “Επαφές, Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter), Voltalia Dashboard“:

Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 • Όσον αφορά στα δεδομένα που παρέχονται στην ενότητα “Καριέρα”:

 

Η προσέγγισή μας είναι να διατηρούμε τα δεδομένα των υποψηφίων για περίοδο δύο ετών μετά την τελευταία επικοινωνία μαζί μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας εξετάσουμε για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης, εκτός εάν αντιταχθείτε ρητά σε αυτό. Η Voltalia θα σας παράσχει την αντίστοιχη πολιτική σχετικά με την ενότητα αυτή.

 

 • Όσον αφορά στην καταχώριση ηλεκτρονικών αιτημάτων, στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, εμπορικές ανακοινώσεις, ακόλουθες επαφές μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποστήριξη μετά την πώληση:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή έως ότου ενημερώσετε τη Voltalia ότι δεν συναινείτε στη χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό.

 

Σε γενικές γραμμές, δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα,, διαγράφονται οριστικά ή κρυπτογραφούνται, εκτός εάν η διατήρησή τους απαιτείται από το νόμο.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, ο Χρήστης έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω. Προκειμένου ο υπεύθυνος επεξεργασίας να συμμορφωθεί με το αίτημα, ο Χρήστης πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να απαντήσει στον Χρήστη εντός 30 (τριάντα) ημερών το πολύ.

 • Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Ο Χρήστης μπορεί να λάβει γνώση, να ενημερώσει, να τροποποιήσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που τον αφορούν, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@Voltalia.com αναφέροντας τον λόγο του αιτήματός του.

 

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, που τηρούνται από τον ιστότοπο, σε άλλον ιστότοπο, συμμορφούμενος με την παρακάτω διαδικασία. Ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει το αίτημα του αυτό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@Voltalia.com Δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του από τον ιστότοπο, χωρίς ο ιστότοπος να μπορεί να αρνηθεί, εκτός εάν  μπορεί να επικαλεστεί και αποδείξει την ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων, οι οποίοι  να υπερισχύσουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του Χρήστη.

Για να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του ή να διατυπώσει αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων του, ο Χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Ο Χρήστης θα στείλει το αίτημά του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@Voltalia.com.

 

 • Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία, εάν η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή κατά παρόμοιο τρόπο τον επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό.

 

 • Δικαίωμα παραπομπής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αποφασίσει να μην ανταποκριθεί σ το αίτημα του Χρήστη και ο Χρήστης επιθυμεί να αμφισβητήσει την απόφαση αυτή ή εάν πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω, δικαιούται να παραπέμψει το θέμα στην αρμόδια Εθνική Αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε καταγγελία, εάν είναι απαραίτητο:

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Η Voltalia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική για να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Ως εκ τούτου, ο Χρήστης καλείται να συμβουλεύεται τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να ενημερώνεται για τις τελευταίες αλλαγές.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση των νέων όρων από τη Voltalia ή/και με την εφαρμογή των νέων αλλαγών στον ιστότοπο.